Followers

Thursday, 31 May 2012

Dapatkan Hak Anda Jika Di Pecat Tanpa Alasan!

Apa itu Pemecatan Kerja Konstruktif (Constructive dismissal): 

  • Pekerja telah di buang kerja tanpa sebab atau alasan yang kukuh. Pekerja tidak menerima sebarang dokumen bertulis mengatakan sebab musabab di buang kerja. 
  • Pekerja yang di larang daripada memasuki premis kerja untuk menjalankan tugas harian oleh pihak majikan
Apakah tindakan anda?

  1. Menghantar surat melalui pos berdaftar (sebagai bukti penghantaran & penerimaan) kepada pihak majikan dari tarikh di buang kerja meminta penjelasan dalam tempoh 7 hari dari tarikh surat tersebut mengapa di buang kerja atau di larang memasuki premis untuk menjalankan tugas harian 
  1. sekiranya pihak majikan tidak membalas secara bertulis selepas 7 hari dari tarikh surat tersebut, maka anda berhak melaporkan hal tersebut kepada Jabatan Tenaga Kerja (JTK) yang berhampiran. 
  1. Surat yang di hantar ke majikan beserta kad pengenalan, slip gaji, dan Surat Perlantikan Jawatan hendaklah dibawa bersama ketika membuat laporan di JTK.
Apakah Akta yang membolehkan anda membuat tuntutan faedah anda jika membuat laporan kepada JTK?

Seksyen 69 Akta Kerja 1955:
  • Pekerja yang bergaji tidak melebihi RM2,000 sebulan dan/atau pekerja buruh kasar tanpa had gaji boleh membuat tuntutan di Mahkamah Buruh. 
  • Tuntutan ini melibatkan tuntutan seperti baki gaji, gaji ganti notis, bayaran gaji kerja lebih masa, faedah penamatan serta faedah-faedah lain yang dinyatakan di bawah undang-undang yang dikuatkuasakan.

Seksyen 69B Akta Kerja1955 Peruntukan Seksyen 69B:
  • membolehkan pekerja yang berpendapatan melebihi RM2,000 hingga RM5,000 sebulan membuat tuntutan di Mahkamah Buruh. 
  • Tuntutan di bawah Seksyen 69B Akta Kerja 1955 ini kebanyakannya adalah melibatkan baki gaji, gaji ganti notis dan bayaran komisyen atau bayaran-bayaran lain sebagaimana yang dinyatakan dalam kontrak perkhidmatan pekerja.
      Apakah faedah tuntutan yang boleh anda kemukakan kepada majikan anda?

      Anda boleh menuntut faedah-faedah seperti di bawah sekiranya layak:
             1.    Gaji ganti notis
       2.    Faedah penamatan kerja
       3.    Baki cuti rehat
       4.    Baki cuti am
       5.    Baki gaji

Bagaimanakah anda membuat pengiraan pemberhentian?  
      
      di bawah Peraturan Kerja 1980 pengiraan pemberhentian adalah seperti berikut: 

Gaji 12 Bulan

365 Hari
X
Tempoh Perkhidmatan

(Bilangan Tempoh Berkhidmat)
X
Kelayakan cuti tahunan

(10/15/20 Hari Setahun)


      Bilakah anda boleh mendapatkan faedah penamatan daripada pihak majikan anda?
      
     Faedah penamatan kerja hendaklah dibayar selewat-lewatnya 7 hari dari tarikh anda di     
     tamatkan perkhidmatan.


Jangan Biarkan Diri Anda Di Tindas!